Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belirtme

  • Sanat

Telmih sözcüğü “anımsatma” anlamına gelir. Şairin, birçok kişi tarafından bilenen bir olaya, konuya, ata sözüne ya da inanca işaret etmesi, bir iki sözle onu hatırlatmasıdır. Telmih bilgiye dayalı bir sanattır. Gerek şairin gerekse okuyucunun sözü edilen olayı, durumu, sözü bilmesi gerekir. Bu bilgi olmazsa telmih anlaşılmaz. Örneğin, şiirde tarihi bir olaya telmih varsa bu olayın bilinmesi, bir peygamber kıssasına telmih varsa yine bu kıssanın bilinmesi gerekir. Böylece şair birkaç sözle bir tarihi olaya, gelenek ve göreneklere, bir peygamber kıssasına ya da meşhur bir olaya okuyucuyu zihnen götürmüş olur. 

anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belirtme - Anlat  lmak istenen   eyi s  z aras  nda imal   olarak belirtme - Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belirtme

Cevap: Telmih

Diğer Sorular ve Cevaplar

Page: 1 2 433

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir