Bir görevin yerine getirilmesi için bir kaç organın birlikte çalışması durumu

Sinerji aynı zamanda ve aynı sonuca ulaşmak için ortaya çıkarılan uyumlu ve ortak güç olarak açıklanmaktadır. Aynı hedef doğrultusunda farklı kişilerin ortak bir çabada bulunması sinerji kavramının bir özetidir. Kişilerin uyumlu çalışması güzel bir sonuca bağlandığında da “sinerji yaratmak” kavramı oluşmaktadır. 

bir görevin yerine getirilmesi için bir kaç organın birlikte çalışması durumu - Bir g  revin yerine getirilmesi i  in bir ka   organ  n birlikte   al    mas   durumu - Bir görevin yerine getirilmesi için bir kaç organın birlikte çalışması durumu

Cevap: Sinerji-Görevdeşlik

Diğer Sorular ve Cevaplar

Page: 1 2 433

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir