Dönence

  • Cografya

Güneş ışınlarının yılda iki kez yer yuvarına dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşleğin 23 derece 27 dakika kuzey ve güneyinden geçen çemberlerin her biri. 

dönence - D  nence - Dönence

Cevap: Medar

Diğer Sorular ve Cevaplar

Page: 1 2 433

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir