Fotoğrafçılıkta filmlerin hızı için kullanılan süre

Fotoğraf emülsiyonlarının ışığa karşı duyarlıklarına duyarlık veya hız adı verilir. Film şeridi üzerinde bulunan mikron kalınlığındaki ışığa karşı duyarlı emisyon tabakası filmin hızını belirleyen faktördür. Fotoğraf malzemesinin hızı emülsiyondaki gümüş halojenür taneciklerinin (grenlerin) büyüklüğü ile yakından ilişkilidir. Üretici firmalar film kutusu üzerine filmin ışığa karşı duyarlılığını belirleyen standartları belirtmek zorundadırlar. Daha ayrıntılı bilgi için üretici firmaların kataloglarından teknik verilere ulaşmak mümkündür.

Üretim sırasında filmin hızı yüksek ısı altında emisyona katılan amonyak miktarıyla ayarlanır. Hızlı filmler ışığa karşı fazla duyarlı, normal değer 100 Asa ışığa karşı normal ölçüde duyarlı, yavaş filmler ise ışığa karşı az duyarlıdır. Hızlı filmlerin yapısındaki ışığa karşı duyarlı grenler büyük, yavaş filmlerde ise grenler küçüktür. Hızlı filmlerde pozlanan çerçeve içindeki gren sayısı 35 mm 64 Asa için yaklaşık 200.000 gren ise yavaş filmlerde 320 Asa için 500.000 gren olacaktır. Bu nedenle hızlı filmler ile yapılan çalışmalar karta büyük oranlarda basıldığında insan gözünün algılayabileceği ölçüde grenler görülebilir. Yavaş filmlerde ise gren oranları daha küçük olduğundan insan gözü tarafından daha az algılanır. Gren sayısı filmin hızını belirlediği gibi aynı zamanda görüntü kalitesine de etki eder. En kaliteli görüntü 1 Asa film kullanarak çekilebilir.

Fotoğrafçılıkta filmlerin hızı için kullanılan süre - Foto  raf    l  kta filmlerin h  z   i  in kullan  lan s  re - Fotoğrafçılıkta filmlerin hızı için kullanılan süre

Cevap: Asa

Diğer Sorular ve Cevaplar

Page: 1 2 433

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir