Hücrenin çok su çekerek şişmesi öz suyunun kıvamının azalması

 • Kimya

Turgor basıncı ya da turgor, bitki hücrelerinin saf suya konmasıyla içine su alarak, şişmesi ve hücrenin çeperine basınç yapması olayına denir. Bir bitki hücresi saf suya konduğu zaman içine bir miktar su alır ve şişer. Hücre özsuyunun yüksek ozmotik yoğunluğundan dolayı dış ortamdaki su, hücre içine doğru hareket eder ve içeri giren su molekülleri hücre zarını dışarı yani hücre çeperine doğru bir basınçla iter. Bu basınca “Turgor basıncı” (T.B) ya da “Hidrosostatik basınç” denir. Turgor basıncı, suyun içeri girmesiyle hücre çeperine yapılan basınçtır. 

hücrenin çok su çekerek şişmesi öz suyunun kıvamının azalması - H crenin  ok su  ekerek  i mesi  z suyunun k vam n n azalmas  - Hücrenin çok su çekerek şişmesi öz suyunun kıvamının azalması

Cevap: Turgor

Diğer Sorular ve Cevaplar

Page: 1 2 433

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir