Kemik bilim

  • Fizik

Kemik bilim veya Osteoloji kemikler hakkında olan bilimsel çalışmadır. Anatomi’nin alt dalı olan kemik bilim kemikler, iskelet ögeleri, diş, morfoloji, işlev, hastalık, patoloji, kemikleşme süreci (kıkırdaklı yapılardan itibaren), kemiklerin direnci ve sertliği (biyofizik), gibi konularda detaylı çalışır. Genellikle bilim adamları tarafından insan cesetleri üzerinde biyokültürel bağlamda yaş, ölüm, cinsiyet, gelişme ve olgunlaşma konularında araştırma yaparak cesedin kimliğinin belirlenmesinde kullanılır. Adli tıp, Biyolojik antropoloji ve arkeoloji alanında sıklıkla kullanılır. 

kemik bilim - Kemik bilim - Kemik bilim

Cevap: Osteoloji

Diğer Sorular ve Cevaplar

Page: 1 2 433

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir