Kendi hesabına menkul değer alım satımı yaparak bu yolla risk alan kişi veya kuruluş

  • Ekonomi

Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isimdir. Dealer profesyonel bir iş olarak menkul kıymet alımı ve satımı ile likidite sağlayıcı ve piyasa yapıcı görevini üstlenen kişidir. Piyasada kar elde etmek amacıyla kendi adına alım-satım yapan kişiler aynı zamanda “Trader” olarak da adlandırılır. Dealer ile trader bu noktada birbirine benzetilir ancak farkları vardır. Örneğin; bir malı alıp kullanıp daha sonrasında satan kişidir. Dealer ise mal alıp biriktirerek kendi portföyünü oluşturarak daha sonrasında daha yüksek fiyattan satmaya çalışan kişilerdir. Ayrıca “Dealer” ile karıştırılan bir diğer terim ise “Broker” dır. Broker da Dealer teriminden farklıdır. Broker kendi adına değil bir kurum adına, bir malın alıcısı ve satıcısı arasında aracılık faaliyetini gerçekleştiren kişidir. Yani Dealer kendi adına, Broker ise bir kurum adına işlem gerçekleştirir. Bu üç terim birbirine karıştırılmamalıdır. Dealer olan kişilerin kendilerini çok iyi kontrol etmeleri ve strese karşı sakin olmaları gerekir ve ayrıca matematik ile aralarının da çok iyi olması gerekir. Diğer yandan borsayı ve piyasaları yakından takip etmesi gerekir. Gündemi  ve verileri izlemesi de işini daha iyi ve kolay yapmasını sağlayacaktır. 

kendi hesabına menkul değer alım satımı yaparak bu yolla risk alan kişi veya kuruluş - Kendi hesab  na menkul de  er al  m sat  m   yaparak bu yolla risk alan ki  i veya kurulu   - Kendi hesabına menkul değer alım satımı yaparak bu yolla risk alan kişi veya kuruluş

Cevap: Dealer

Diğer Sorular ve Cevaplar

Page: 1 2 433

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir