Kesinti yapılmamış para

  • Ekonomi

Brüt maaş işveren tarafından ödenen tüm paradır. Bu paradan çalışana ait vergi kalemleri ve giderler çıkarılarak net maaş miktarı çalışana ödenmektedir. Brüt maaş vergi kalemleri, sigorta, özel giderlerin ve net maaş tutarını kapsamaktadır. Çalışanın eline geçen para kısmı ise, net maaş olarak ifade edilir. Brüt maaş, bir çalışanın sigorta vergi gibi kesintilerin yapılmadan önceki maaş tutarıdır. Brüt maaştan yapılması gereken kesintiler yapıldıktan sonra net maaş miktarına ulaşılır. Net maaş kesintileri yapılmış ve kişinin eline geçen olan tutardır. 

kesinti yapılmamış para - Kesinti yap  lmam     para - Kesinti yapılmamış para

Cevap: Brüt

Diğer Sorular ve Cevaplar

Page: 1 2 433

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir