Ticaret senetlerinin üzerine yazılan kefillik

  • Ekonomi

Aval, üçüncü kişinin ya da poliçede imzası bulunanlardan birinin müteselsil sorumluluk hükümlerine göre senet bedelini üstlenmesi. Aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 700-702. maddelerinde düzenlenmiştir. Aval kambiyo senetlerine özgü bir tür müteselsil kefalettir. Bir başka tanıma göre Aval, poliçede bedelin tamamen veya kısmen teminat altına alınmasıdır. Aval veren kişiye de avalist denir. Bu teminat üçüncü bir kişi veya poliçede imzası bulunan bir kişi tarafından da verilebilir. Diğer bir deyişle, Poliçede aval veren kişinin ismi olsa da olmasa da aval verebilir. 

ticaret senetlerinin üzerine yazılan kefillik - Ticaret senetlerinin   zerine yaz  lan kefillik - Ticaret senetlerinin üzerine yazılan kefillik

Cevap: Aval

Diğer Sorular ve Cevaplar

Page: 1 2 433

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir