Yunan mitolojisinde adalet tanrısı

  • Tarih

Dike, Zeus ile Themis’in kızı. Adalet sembolü.Yunan Mitolojisinde Adalet Tanrıçası. Adı Yunan dilinde birçok anlamlara gelir; simgelediği başlıca soyut kavram hak, doğruluk ve adalettir. Dike sözcüğü, adaletin uygulandığı mahkeme için de kullanılır, mahkemede verilen hüküm için de; “diken didonai” deyimiyse ceza görmek anlamına gelir. 

yunan mitolojisinde adalet tanrısı - Yunan mitolojisinde adalet tanr  s   - Yunan mitolojisinde adalet tanrısı

Cevap: Dike

Diğer Sorular ve Cevaplar

Page: 1 2 433

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir